ما در شبکه های اجتماعی :

logo

Projects

راه اندازی مدار فرمان خط ترزیق شامپو شرکت محترم یونیلیور
راه اندازی مدار فرمان خط ترزیق شامپو شرکت محترم یونیلیور
نمایندگی فروش محصولات شرکت KSB آلمان
نمایندگی فروش محصولات شرکت KSB آلمان
ساخت و تولید مخزن CIP
ساخت و تولید مخزن CIP
انواع سینی مورد استفاده در صنایع غذایی
انواع سینی مورد استفاده در صنایع غذایی
نمایندگی انحصاری محصولات zenix GmbH آلمان
نمایندگی انحصاری محصولات zenix GmbH آلمان
Mudlogging Unit
Mudlogging Unit
متره پروژه D&R
متره پروژه D&R
پمپ گل حفاری 1400-PT
پمپ گل حفاری 1400-PT