ما در شبکه های اجتماعی :

logo

فلزات

میلگرد

ناممشخصات محصولقیمت تاریخ
میلگرد سادهتمامی ابعادتماس بگیرید-
میلگرد آجدارتمامی ابعادتماس بگیرید-
---
---

نبشی و ناودانی

ناممشخصات محصولواحدسایزقیمت
انواع نبشی-کیلوگرمتمامی ابعاد تماس بگیرید
انواع ناودانی----
انواع سپری----
---

تیرآهن و هاش

انواع تیرآهن--
انواع هاش--
انواع ریلمعدنیجرثقیلی

پروفیل و قوطی

پروفیلضخامت حالتواحد
ساختمانی-6متریکیلوگرم
صنعتی---
گالوانیزه
مبلی
پروفیل z
پروفیل دکوراتیو

ورق ها

نامابعادقیمت تاریخ
ورق های گرم-تماس بگیرید-
ورق های سرد و پوشش دار-تماس بگیرید
استیل- مس-آلومینیوم -تماس بگیرید
انواع تسمه و چهارپهلو-تماس بگیرید

انواع لوله ها

نامسایزضخامت حالتواحدقیمت
لوله های درز مستقیمهمه ابعاد موجود است-صنعتیکیلوگرمتماس بگیرید
لوله های درز مستقیم صنعتیهمه ابعاد موجود است----
لوله های درز مستقیم تست آبهمه ابعاد موجود است----
لوله های درز مستقیم گاز APIهمه ابعاد موجود است----
لوله های اسپیرالهمه ابعاد موجود است----
نامسایز رده برندواحدقیمت
لوله مانیسمانتمامی ابعاد20و40و80-کیلوگرمتماس بگیرید
لوله گوشتدارتمامی ابعاد----
بدون درزمانیسمان (سبک)تمامی ابعاد----
نامسایزحالت استانداردواحدقیمت
لوله گالوانیزهتمامی ابعاد6متریصنعتی و تست آبکیلوگرمتماس بگیرید
پلی اتیلن-----
استنلس استیل صنایع غذایی-----
استنلس استیل دکوراتیو-----