ما در شبکه های اجتماعی :

logo
سوئیچ برد الکتریکی

 

 منظور از سوئیچ برد یک پنل بزرگ،مجموعه ای از پنل ها، یک چهارچوب ساختاری یا مجموعه ای از چهارچوب های ساختاری است که روی آن ها ممکن است اجزایی شامل باس ها، کلیدها، و قطعات محافظتی و سایر قطعات کنترل کننده نصب شده باشد.

این قطعات نصب شده ممکن است روی پنل، پشت آن و یا روی هردوی آن ها نصب شوند. تجهیزات توزیع برق طراحی شده اند تا مجدداً جریان برق را از یک یا چند منبع به طرف بخش ها و یا سیستم های مصرف کننده مختلف هدایت و کنترل کنند.

بنابراین سوئیچ برد می تواند به منظور توزیع برق به دستگاه های مصرف کننده، تجهیزات کنترل کننده، مبدل ها، پنل بردها و غیره مورد استفاده قرار گیرد.

نقش اصلی سوئیچ برد این است که باعث می شود جریان برق ورودی بین مدارهای کوچک مستقل براساس میزان نیازشان تقسیم شود.

بر اساس میزان جریان مصرفی هر بخش برای آن مدار شکن مناسب و محافظ هایی برای افزایش بیش از حد جریان انتخاب می شود.

بعضی از سوئیچ بردها نظیر سوئیچ برد هایی که در ساختمان های مسکونی استفاده می شوند دارای قابلیت اندازه گیری میزان برق مصرفی هر یک از مدارها می باشند.

 

تفاوت تابلو برق و سوئیچ برد

 

مهمترین تفاوت بین آن ها میزان ولتاژی است که آن ها برای مدیریت آن طراحی شده اند.

اغلب سوئیچ بردها برای ولتاژهای کمتر از 600 ولت طراحی شده اند در حالی که سیستم های تابلو برای ولتاژهای بالاتر تا میزان 350 کیلو ولت طراحی شده اند.

در سخت افزار و نوع طراحی این دو سیستم تفاوت های اساسی وجود دارد. برای مثال به علت نقش های تابلو برق ها و قابلیت مدیریت برق ولتاژ بالا، آن ها از قطعاتی همچون مدار شکن های پر قدرت استفاده می کنند.

به علاوه، این نوع مدار شکن ها و دیگر قطعات می توانند در حالی که سیستم هنوز فعال است تعویض و یا کنار گذاشته شوند.

تابلو ها سیستم هایی هستند که می توانند برق دیگر مدارها و دستگاه های مصرفی را قطع و وصل کنند. بنابراین شامل قطعاتی همچون فیوز، مدار شکن و رله ها می شوند.

سوئیچ بردها نیز دارای قطعاتی شبیه به تابلو برق ها هستند. با این وجود ، سوئیچ برد به پنل یا چهارچوب و یا مجموعه ای از چهارچوب ها کفته می شود که بر روی آن ها باس ها و تجهیزاتی همچون قطعات حفاظتی و کلیدها نصب شده است.

تابلو برق ها دارای ساختاری بسیار مقاوم، انعطاف پذیری و قابلیت اعتماد بیشتر هستند. با این حال آن ها نسبت به سوئیچ بردها گران تر هستند.  

What is an electrical switchboard

 

Switchboards are used to safely distribute electricity throughout commercial and industrial facilities. A switchboard is a component of an electrical distribution system which divides an electrical power feed into branch circuits while providing a protective circuit breaker or fuse for each circuit in a common enclosure.

Switchboards typically have a maximum voltage rating of 600 Vac/Vdc and a maximum bus rating of 6000 A and are designed to meet UL891 and NEMA Standard PB2. 

 

The Role of an Electric Switchboard in Power Flow

 

Electrical power systems work as power is sent from the utility provider which then in line moves through an electric switchboard. That switchboards then relays the electricity throughout a number of circuits. The power is then moved to feeders and then distributed to locations throughout the reach of the power grid.

An electric switchboard is an electrical device that distributes electricity from one electrical source to another electrical source. It is a major component used in power distribution process. It is made up of several electric panels. Each electric panel contains switches that redirect electricity. An electrical switchboard is a single large panel or can be a combination of electrical panels on which switches and other power control equipment are mounted. The main purpose of the board is to control the flow of power. It divides the main current supplied to it into several smaller chunks and distributes it to the devices. In precise, switchboards supply power to transformers, panels, and other equipment and from there power further gets distributed.

An electrical switchboard gets power supply from a power generator or any other major power source. The operator working on controlling a board must be protected from electrocution. This is provided by fuses and switches mounted on the board. The amount of power received by switchboards must be equal to the amount of power distributed by them. There are controls which monitor this power distribution process. There are several load sharing controls, plus gauges mounted on the board to control power supply.