ما در شبکه های اجتماعی :

logo
با ســــــــــــــلام دلسوزی، تلاش و کوشش گروه صنعتی نیکراد صنعت فائق در انتقال معلومات و تجربیات ارزشمند حقیقتاً قابل ستایش است .اینجانب بر خود وظیفه میدانم از زحمات و خدمات ارزشمند این شرکت تقدیر و تشکر نمایم. از خداوند متعال برایتان سلامتی، موفقیت را مسئلت دارم.
مدیر عامل